• 1

Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật mỗi buổi sáng.
Quý thính giả đang nghe lại các chương trình tin tức Morning News với Ngụy Vũ, Lệ Ngọc 8AM-9AM.

download
nvrmorningnews6_11272015
PLAY
PAUSE
STOP
X
94.25 Mb
download
nvrmorningnews7_11282015
PLAY
PAUSE
STOP
X
84.47 Mb
e

;