• 1

Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật mỗi buổi sáng.
Quý thính giả đang nghe lại các chương trình tin tức Morning News với Ngụy Vũ, Lệ Ngọc 8AM-9AM.

e

;