• 1

Quý thính giả đang nghe lại chương trình Kinh Tế và Đời Sống & Tổng Kết Kinh Tế với TS Tạ Cự Hải.
Live Kinh Te Doi Song – Thu Tu @ 5:30PM
Live Tong Ket Kinh Te Cuoi Tuan – Thu Sau @ 8:00PM

download
tongketkinhte7_10242015
PLAY
PAUSE
STOP
X
41.32 Mb
download
tongketkinhte7_10102015
PLAY
PAUSE
STOP
X
39.82 Mb
download
kinhtedoisong4_10212015
PLAY
PAUSE
STOP
X
43.41 Mb
download
kinhtedoisong4_102120151
PLAY
PAUSE
STOP
X
43.41 Mb
download
kinhtedoisong4_10142015
PLAY
PAUSE
STOP
X
44.75 Mb
download
Tongketkinhte7_10312015
PLAY
PAUSE
STOP
X
38.34 Mb
download
Tongketkinhte7_10172015
PLAY
PAUSE
STOP
X
44.43 Mb
download
Tongketkinhte7_101720151
PLAY
PAUSE
STOP
X
44.43 Mb
e

;