• 1

Quý thính giả đang nghe lại chương trình Kinh Tế và Đời Sống & Tổng Kết Kinh Tế với TS Tạ Cự Hải.
Live Kinh Te Doi Song – Thu Tu @ 5:30PM
Live Tong Ket Kinh Te Cuoi Tuan – Thu Sau @ 8:00PM

download
kinhte_01142015
PLAY
PAUSE
STOP
X
28.57 Mb
download
kinhte_01072015
PLAY
PAUSE
STOP
X
28.74 Mb
download
tongketkinhte7_01032015
PLAY
PAUSE
STOP
X
29.76 Mb
download
kinhte_01212015
PLAY
PAUSE
STOP
X
26.87 Mb
download
kinhte_010720151
PLAY
PAUSE
STOP
X
28.74 Mb
e

;