• 1

Quý thính giả đang nghe lại chương trình Kinh Tế và Đời Sống & Tổng Kết Kinh Tế với TS Tạ Cự Hải.
Live Kinh Te Doi Song – Thu Tu @ 5:30PM
Live Tong Ket Kinh Te Cuoi Tuan – Thu Sau @ 8:00PM

download
tongketkinhte7_07182015
PLAY
PAUSE
STOP
X
35.54 Mb
download
tongketkinhte7_07112015
PLAY
PAUSE
STOP
X
44.34 Mb
download
tongketkinhte7_07042015
PLAY
PAUSE
STOP
X
33.18 Mb
download
kinhtedoisong4_07222015
PLAY
PAUSE
STOP
X
43.42 Mb
download
kinhtedoisong4_07082015
PLAY
PAUSE
STOP
X
41.22 Mb
e

;