• 1

Quý thính giả đang nghe lại chương trình Kinh Tế và Đời Sống & Tổng Kết Kinh Tế với TS Tạ Cự Hải.
Live Kinh Te Doi Song – Thu Tu @ 5:30PM
Live Tong Ket Kinh Te Cuoi Tuan – Thu Sau @ 8:00PM

download
tongketkinhte7_11282015
PLAY
PAUSE
STOP
X
41.52 Mb
download
tongketkinhte7_11072015
PLAY
PAUSE
STOP
X
39.72 Mb
download
tongketkinhte4_11252015
PLAY
PAUSE
STOP
X
41.63 Mb
download
kinhtedoisong4_11112015
PLAY
PAUSE
STOP
X
39.57 Mb
download
kinhtedoisong4_11042015
PLAY
PAUSE
STOP
X
43.08 Mb
download
kinhtedoisong4_110420151
PLAY
PAUSE
STOP
X
43.08 Mb
download
Tongketkinhte7_11212015
PLAY
PAUSE
STOP
X
44.41 Mb
download
Tongketkinhte7_11142015
PLAY
PAUSE
STOP
X
32.95 Mb
e

;