• 1

Quý thính giả đang nghe lại chương trình Kinh Tế và Đời Sống & Tổng Kết Kinh Tế với TS Tạ Cự Hải.
Live Kinh Te Doi Song – Thu Tu @ 5:30PM
Live Tong Ket Kinh Te Cuoi Tuan – Thu Sau @ 8:00PM

download
12-26-2015
PLAY
PAUSE
STOP
X
39.24 Mb
download
12-12-2015
PLAY
PAUSE
STOP
X
39.03 Mb
download
12-05-2015
PLAY
PAUSE
STOP
X
48.16 Mb
download
12-19-2015
PLAY
PAUSE
STOP
X
41.79 Mb
e

;