• Simple Item 4
  • 1
  • 2
  • 3

Tác Giả: Ngụy Vũ

"Điều quan trọng là để giữ những kỷ niệm của họ còn sống mãi. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên thuở ban đầu trong hành trình đến nước Mỹ. Nhiều người Mỹ cà con cái quý vị không biết rằng chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ với quá trình là những thuyền nhân… Những mẫu chuyện này sẽ gìn giữ lắm điều quý giá…"

*Những điều quý giá bị mất có khả năng biến hóa. Nhất định không đi vào lãng quên. Chỉ là chờ đợi để được đưa vào lời chứng, những câu chuyện và các bài ca về “Đại bi khúc thuyền nhân Việt Nam”

NVF POSTER Sample  

Những hình ảnh bên lề Dạ Tiệc "Hành Trình Thuyền Nhân"